Leandro Lo vs Bernardo Faria Pan Ams 2015 Open Finals

Fario vs Leandro lo Pan Ams Final 2015
Mike Tyson dvd instructional peekaboo power punching

Pan Ams 2015 Open Finals. Leandro Lo vs Bernardo Faria in an amazing match!

BJJ Fanatics 50% Off discount
Previous articleMarcelo Garcia Rolling Bernardo Faria March 2014
Next article2014 WORLDS Jiu Jitsu – Rodolfo Viera vs Bernardo Faria – Super Heavy FINAL